V SIJ METALU RAVNE SPREJELI NOVO GENERACIJO ŠTIPENDISTOV

Sporočilo za javnost

V SIJ METALU RAVNE SPREJELI NOVO GENERACIJO ŠTIPENDISTOV

Ravne na Koroškem, četrtek, 8. november 2018 – V SIJ Metalu Ravne so pripravili že tradicionalni sprejem za svoje nove štipendiste, dijake Srednje šole Ravne. Nove štipendijske pogodbe so v letošnjem letu sklenili s 23 dijaki in tremi študenti. Vsem štipendistom SIJ Metala Ravne, skupaj jih je 84, bo po končanem šolanju v družbi zagotovljeno tudi delovno mesto.

V Skupini SIJ s štipendijami izkazujejo dejanske potrebe po tehničnih poklicih, ki so zaposljivi v njihovih družbah, pri čemer so metalurgi izrazito deficitarni kader. Zato se je, predvsem na pobudo Skupine SIJ, ki je aktivno sodelovala pri pripravi poklicnega standarda in kurikuluma, v šolskem letu 2016/17 na Srednjo šolo Ravne po 25-letnem premoru vrnil program metalurškega tehnika. V letošnji, tretji generaciji metalurških tehnikov je 17 dijakov, 15 je štipendistov SIJ Metala Ravne.

»V prihajajočem obdobju se bodo upokojevali številni naši sodelavci iz generacij, ko se je na lokaciji množično zaposlovalo. Upoštevajoč našo razvojno usmerjenost, bomo tako potrebovali nove sodelavce s področja tehničnih strok metalurgije od srednjih poklicnih do univerzitetnih in med njimi vsako leto zagotovo tudi metalurške tehnike. Zato vsem našim štipendistom po uspešno zaključenem šolanju v SIJ Metalu Ravne zagotavljamo tudi zaposlitev,« je poudaril glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik, ki je na sprejemu novim štipendistom predstavil družbo SIJ Metal Ravne in Skupino SIJ.

V SIJ Metalu Ravne imajo skupaj 84 štipendistov, od tega jih je 67 vpisanih v srednješolske programe Srednje šole Ravne, 17 pa v študijske programe. Največji delež, skupaj 41 štipendistov, se izobražuje v programu metalurški tehnik na Srednji šoli Ravne.

Sodelavci SIJ Metala Ravne tudi sicer sodelujejo v izobraževalnem procesu na Srednji šoli Ravne. Štipendisti v družbi opravljajo obvezno praktično usposabljanje, nekateri tudi počitniško delo, sodelujejo pri skupnih projektih izobraževalnih ustanov in naših družb ter pišejo zaključne naloge in diplome iz tem, ki so za Skupino SIJ pomembne in zanimive. S tem že skozi izobraževalni proces pridobijo mnoga praktična znanja in izkušnje, ki ob zaposlitvi pomenijo hitrejšo in lažjo vključitev v delovni kolektiv.

V celotni Skupini SIJ skupaj z novo generacijo štipendistov, ki smo jih pozdravili danes, sodelujemo že s 148 dijaki in študenti.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.600 zaposlenih v Sloveniji in tujini.
Po nerevidiranih podatkih poslovanja sta metalurška dejavnost in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) v prvem polletju leta 2018 skupaj ustvarili 557,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni devetodstotno rast glede na prvo polletje leta 2017. Obe dejavnosti skupaj sta ohranili tudi dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 57,4 milijona evrov in je stabilen ter približno na enaki ravni kot v prvem polletju leta 2017. Skupni čisti dobiček v prvi polovici leta je bil 13,6 milijona evrov.


Dodatne informacije:
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si