Videonadzor

OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci podatkov o izvajanju videonadzora ter 76. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

 

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:

• SIJ METAL RAVNE d.o.o., matična številka: 5686482000, davčna številka: SI64537641, telefon : T:+386(0)2 870 70 00, elektronski naslov: info@metalravne.com

 

Odgovorna oseba upravljavca za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave:

• Jernej Močnik, glavni direktor, elektronski naslov: info@metalravne.com

 

Kontaktna oseba za obdelavo osebnih podatkov videonadzornega sistema:

• Marko Pečolar, elektronski naslov: marko.pecolar@metalravne.com, tel. št.: T:+386(0)31 664 428

 

Namen izvajanja videonadzora:

• Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, varovanja poslovne skrivnosti in tajnih podatkov, zaradi narave dela in obstoja možnosti ogrožanja zaposlenih, nadzora vstopa in izstopa v in iz poslovnih prostorov družbe, skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2.

 

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen:

• slika, datum in ura posnetka.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

• Vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76, 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),

• interni predpisi: Sklep o uvedbi videonadzora (pisna odločitev glavnega direktorja), Pravilnik o izvajanju videonadzora (QM.16.09, št. izdaje 05; 1.7.2021), Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (QM.16.08; št. izdaje 06; 1.7.2018)

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

• pooblaščene osebe pri upravljalcu

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

• Podatki se ne prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

• 3 mesece

 

Informacije o obstoju pravic posameznika:

• Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic prosim posredujte na elektronski naslov: info@metalravne.com

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

• Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov: info@metalravne.com ali po pošti na naslov: SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.

• Pritožbo glede izvajanja videonadzora lahko podate pri nadzornem organu - Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: +386 (1) 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Informacije o tem:

• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

• Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

Neobičajne nadaljnje obdelave:

• nadaljnja obdelava posnetkov video nadzornega sistema se ne izvaja

• zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja

• nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo)

• posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdlje 3 mesece

 

Objavljeno dne 15.05.2023 na spletni strani: https://sij.metalravne.com