Zgodovina

Glavni mejniki v zgodovini podjetja

 • l.1620 velja za uradno leto začetka železarstva na Ravnah
 • že od svojih začetkov  so bili izdelki poznani po svoji kakovosti , v l. 1838 do l. 1882 so prejemali številna priznanja po vsem svetu ( Trst , Dunaj , Pariz…),izvažali so v Španijo,na Portugalsko , v Švico … in celo na Kitajsko
 • 20.6.1920 je bila jeklarna  prvič  vpisana  v  mariborski  trgovski  register kot  slovenska »Jurija grofa Thurna jeklarna v Guštanju »
 • zaradi gospodarskih težav  je bil lastnik prisiljen poiskati partnerja , ki ga je našel v Böhlerjevi družbi na Dunaju , katera je 27.6. 1927 postala dejanski , vendar prekriti lastnik jeklarne
 • po drugi svetovni vojni – 22.8.1945 je bila jeklarna »Jurija grofa Thurnskega » zaplenjena in preimenovana v » Železarno Guštanj »
 • v obdobju od l. 1945 do l. 1952 je potekala popolna rekonstrukcija železarne , s pričetkom obratovanja 10 tonske Simens Martinove peči , 4 tonske elektroobločne  peči in več  visoko frekvenčnih peči
 • spomladi l. 1952 se je Guštanj preimenoval v Ravne na Koroškem in postal mesto , tovarna pa se je preimenovala v » Železarno Ravne »
 • že v zgodnjih 50 letih so v tovarni pričeli organizirati razvojno raziskovalno dejavnost s posebnimi oddelki , v kontrolo kakovosti pa so že uvedli ultrazvočne preiskave
 • obdobje od l. 1960 do l. 1970 je bilo z vidika modernizacije in širjenja proizvodnje najbolj plodno . L. 1968 je začela obratovati prva 40  tonska elektroobločna peč.
 • 1972 so začeli z avtomatično obdelavo podatkov , že  1977  pa so prvo šaržo odlili s pomočjo procesnega računalnika .
 • Zaradi krize , ki je nastala z osamosvojitvijo Republike Slovenije l. 1991 je pretežno na jugoslovansko tržišče orientirana prodaja izdelkov Železarne Ravne  čez noč upadla. Za nadaljnji obstoj  je bilo potrebno poiskati nove kupce, se uveljaviti na  trgih držav  EU, CEFTE, severne in južne Amerike, Skandinavije, Azije.
 •  1991 je delavski svet Železarne Ravne sprejel sklep o brezplačnem prenosu družbenega kapitala na Holding Slovenske železarne , ki je kapital prenesel na Republiko Slovenijo .
 • 1992 je na Ravnah iz enotnega podjetja Železarna Ravne nastalo več proizvodnih in storitvenih podjetij
 • 1992 je datum uradne ustanovitve podjetja  Metal Ravne d.o.o.
 • 1992  Pridobitev  certifikata ISO 9001
 • 2001 Pridobitev certifikata ISO 14 000
 • 2006 se Holding Slovenske Železarne preimenuje v holding Slovenska Industrija Jekla in začel pa se je tudi postopek privatizacije holdinga SIJ –Slovenska industrija jekla, ki je bil dokončan v letu 2007
 • 2007 pridobitev certifikata OHSAS 18001
 • Od leta 2006 do 2014 je bilo obdobje intenzivnega investiranja – nova kovačnica težkih odkovkov, prenova valjarne gredic, posodobitev vlivališča jeklarne, nova EPŽ naprava, posodobitev mehanske obdelave kovačnice.

V podjetju Metal Ravne uspešno nadaljujemo skoraj štiristoletno tradicijo železarstva v Mežiški dolini. V svojem razvoju je železarska industrija na Koroškem doživljala vrhunce in padce.

V zadnjem desetletju se je Metal Ravne uspešno izdelčno in tržno prestrukturiral, se usmeril v proizvodnjo orodnih in hitroreznih jekel in postal eden izmed vodilnih proizvajalec teh jekel na svetu.