Osebna izkaznica

Metal Ravne d.o.o. je del skupine SIJ - Slovenska industrija jekla

Ime podjetja: SIJ Metal Ravne, d. o. o.

Sedež: Ravne na Koroškem

Poslovni naslov: Koroška cesta 14

Telefon: +386 2 870 70 00

Fax: +386 2 870 70 06

E-pošta: info@metalravne.com

Dejavnost: Proizvajalec orodnih, nerjavnih in specialnih jekel

Matična številkla: 5686482

Davčna številka: SI64537641

Vpis v sodni register: Slovenj Gradec