Družbena odgovornost

V SIJ Metalu Ravne se zavedamo, da sta odgovoren odnos do družbe in varovanje naravnega okolja izjemnega pomena za zdrav in trajnosten razvoj podjetja, zato sledimo naslednjim vodilom:

  • Zavezujemo se k upoštevanju zakonskih predpisov o varstvu okolja.
  • Nadaljujemo zmanjševanje izpustov v okolje na vseh področjih: vode, zrak, tla, odpadki in hrup.
  • Skrbimo za racionalno rabo energentov in vode.
  • Sistematično merimo vplive na okolje in s tem seznanjamo javnost.
  • Kot družbeno odgovorno podjetje prisluhnemo in pomagamo lokalnemu okolju.