V JEKLARNI SIJ METALA RAVNE DELO ZOPET POTEKA NEMOTENO

objavljeno: 1. 8. 2022, dopolnjeno: 2. 8. 2022

V jeklarni SIJ Metala Ravne je 1. 8. 2022 v nočni izmeni okoli tretje ure zjutraj prišlo do eksplozije pri odtekanju žlindre iz elektroobločne peči (EOP) predvidoma zaradi vlažnega žlindrnega  korita. Nastali požar so nemudoma pogasili gasilci KGZ Ravne na Koroškem. Eden izmed delavcev je bil zaradi udarnin iz ravenskega zdravstvenega doma napoten na opazovanje v bolnišnico v Slovenj Gradec in je danes, 2. 8. 2022, je že odšel domov. Nastalo je za 10.000 evrov  škode zaradi poškodovanih instalacij, kar so naši vzdrževalci že sanirali. Elektroobločna peč in ostali agregati v jeklarni so nepoškodovani. Škodljivih vplivov na okolje ni bilo. Jeklarno smo ponovno zagnali včeraj malo po deseti uri, prav tako nemoteno poteka tudi delo v ostalih obratih SIJ Metala Ravne.  
V SIJ Metalu Ravne kot tudi v vseh ostalih družbah Skupine SIJ zunanje in notranje službe izvajajo redne preglede delovne opreme, morebitne pomanjkljivosti pa sproti odpravljamo. Vzroke vseh izrednih dogodkov zelo podrobno analiziramo in sprejmemo varnostne ukrepe, da v prihodnje ne bi več prihajalo do podobnih izrednih dogodkov. Tako dobro poskrbimo za varnost in zdravje pri delu zaposlenih ter varovanje okolja, kar je ključno pri trajnostni zavezanosti Skupine SIJ.