Uspešna recertifikacijska presoja sistema ravnanja z okoljem – OHSAS 18001

V sredini februarja so predstavniki podjetja Bureau Veritas iz Ljubljane v Metalu Ravne opravili recertifikacijsko presojo sistema ravnanja z okoljem – OHSAS 18001.

Letos je namreč minilo že drugo triletno certifikacijsko obdobje, zato je bila presoja tokrat obsežnejša in poglobljena. Presojo smo uspešno prestali, kar pomeni potrditev našega preteklega dela in seveda nov delovni zagon v naslednjem triletnem obdobju.