Tri inovacije Skupine SIJ kandidirajo za najboljšo slovensko inovacijo

 Ljubljana, ponedeljek, 6. junija 2016 – Skupina SIJ je na razpisu za najboljše inovacije v okviru Območnih zbornic GZS za Gorenjsko in Koroško prejela kar šest priznanj – pet zlatih in eno srebrno. Tri zlate regijske inovacije so se uvrstile v nadaljnje tekmovanje na nacionalni ravni. Družba Acroni je tudi uradno prepoznana kot najbolj inovativno podjetje na Gorenjskem.

Skupina SIJ je na razglasitvi GZS (Gospodarske zbornice Slovenije) – Območnih zbornic za Gorenjsko in Koroško, 31. maja 2016 oziroma 2. junija 2016, dokazala, da je inovativnost v Skupini SIJ na zelo visoki ravni ter predstavlja temelj razvoja in zagotavlja nadaljnjo rast in konkurenčnost Skupine SIJ.

Družba Acroni je bila razglašena za najbolj inovativno družbo na Gorenjskem in njen glavni direktor Blaž Jasnič je komentiral: »Priznanje je predvsem potrditev pravilne strategije našega razmišljanja in spodbujanja inovativnosti na vseh ravneh – v inovativni družbi iskanje izboljšav in novih rešitev živi vsepovsod, na samo v razvojnem oddelku

Zlati priznanji sta prejeli inovacija za uporabniku prijazno dostopanje do tehnoloških podatkov in inovacija brezkislinskega čiščenja toplo in hladno valjanih pločevin, ki se poteguje za inovacijsko nagrado na nacionalni ravni. Dr. Matevž Fazarinc, direktor razvoja v Acroni in RCJ (Razvojni center Jesenice) je poudaril: »Inovacija brezskislinskega čiščenja toplo in hladno valjanih pločevin spada v kategorijo "ena na tisoč" inovacij, saj omogoča višjo produktivnost, nižje obratovalne stroške, boljše končne lastnosti pločevine, izrazito nižji je okoljski odtis in izboljšano varstvo pri delu. Torej popolna "win-win" inovacija

Tudi koroški družbi Skupine SIJ – Metal Ravne in Ravne Systems – dokazujeta svojo inovativnost s tremi zlatimi regijskimi inovacijami. Družba Ravne Systems je prejela zlato nagrado za izdelavo večnamenskega CNC (Computer Numerical Control) krmiljenega stroja za izdelavo industrijskih nožev. Z zlatim priznanjem sta bili nagrajeni tudi dve inovaciji Metala Ravne – skupaj z družbo Petrol Energetika so v Metalu Ravne omogočili koristno izrabljanje odvečne toplote jeklarske industrije za namene daljinskega ogrevanja sanitarne vode na Ravnah na Koroškem. Drugo zlato priznanje so v Metalu Ravne dobili za inovativno kovanje in toplotno obdelavo nerjavnih jekel večjih dimenzij. »Z optimizacijo kovanja in toplotne obdelave smo uspeli narediti cenovno konkurenčno jekleno gredico, s katero smo si vrata poleg evropskega odprli tudi na ameriški trg,« je povedal mag. Blaž Šuler, raziskovalni inženir v Metalu Ravne. Obe zlati inovaciji Metala Ravne se bosta potegovali za slovensko nacionalno nagrado. Andrej Gradišnik, glavni direktor, je izpostavil: »V Metalu Metal Ravne izvozimo 80 odstotkov svojih izdelkov. Obe inovaciji sta odgovor Metala Ravne na zaostrene tržne razmere, v katerih pridobivajo dovolj naročil le podjetja, ki neprestano stroškovno optimirajo procese, razvijajo nove izdelke in kupcem ponujajo nove rešitve«.

V Skupini SIJ veliko vlagamo v spodbujanje inovativnosti v vseh družbah Skupine na vseh ravneh, zato je odličen izplen šestih regijskih priznaj – eno srebrno in pet zlatih – dokaz, da smo pri tem več kot uspešni. Verjamemo tudi, da bodo vse tri zlate inovacije Skupine SIJ, ki so se uvrstile na nacionalno tekmovanje (ena od Metala Ravne in dve Acronijevi), med najboljšimi na jesenski razglasitvi GZS.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 23 odvisnih družb v Evropi in ZDA ter okrog 3.400 zaposlenih. Skupina SIJ je leta 2015 zabeležila prihodke v višini 664,8 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 63,5 milijona evrov ter čisti poslovni izid v višini 10,7 milijona evrov. Delež izvoza v strukturi prihodkov od prodaje se je povečal za 1,1 odstotne točke, tj. na 87,3 odstotka, s čimer se Skupina SIJ uvršča med največje slovenske izvoznike.

 

Dodatne informacije:

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 44

E-naslov: denis.mancevic@sij.si