SKUPINA SIJ ZARADI ENORMNIH CEN ENERGENTOV V OPTIMIZACIJO OBSEGA PROIZVODNJE

Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, 6. september 2022 Električna energija in zemeljski plin predstavljata večino energetskih stroškov Skupine SIJ. Kot energetsko intenzivna industrija zato seveda močno občutimo nesorazmerno visoke cene energentov. V prvem polletju smo podražitve energentov in surovin še uspeli uravnavati s prodajnimi cenami, kar zdaj na vseh proizvodnih programih žal ni več mogoče. Ob izjemno visokih cenah energentov in negotovosti naših kupcev pri sprejemanju takšnih cenovnih pogojev smo sprejeli odločitev, da bomo optimizirali obseg proizvodnje, in sicer tako, da bo ta v septembru zmanjšana za približno tretjino, v zadnjem četrtletju pa predvidevamo okrog 40 odstotkov manjši obseg proizvodnje.

Obenem pričakujemo, da bo vlada uresničila svoje napovedi in čim prej nadaljevala s pripravo konkretnih ukrepov za pomoč podjetjem zaradi visokih cen električne energije in plina ter poiskala rešitve za pomoč energetsko intenzivnemu gospodarstvu v naslednjih mesecih in naslednjem letu. Prepričani smo, da je omejitev cen energentov edini ukrep, ki bi lahko ustrezno naslovil izzive, s katerimi se že soočamo in ki so še pred nami v prihodnjih mesecih.

 

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Jesenicah in Ravnah na Koroškem.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Katja Krumpak, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 59

Mobitel: +386 41 814 041

E-naslov: katja.krumpak@sij.si