SKUPINA SIJ USPEŠNO ZAKLJUČILA IZDAJO PODJETNIŠKIH OBVEZNIC V VIŠINI 40 MILIJONOV EVROV.

Sporočilo za javnost

 

Objava informacije o tretji izdaji obveznic Skupine SIJ

 

Ljubljana, 25. novembra 2019 – Skupina SIJ uspešno zaključila izdajo podjetniških obveznic v višini 40 milijonov evrov.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., je z današnjimi vplačili uspešno zaključila tretji postopek izdaje petletnih obveznic v skupni vrednosti 40 milijonov evrov in z 2,8-odstotnim letnim kuponom. Finančna sredstva, pridobljena s prodajo obveznic z oznako SIJ6, bo Skupina SIJ namenila za razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom okolja in tehnologijo za energetsko učinkovitost, ter izboljšanje strukture ročnosti obstoječih posojilnih obveznosti.

Skupina SIJ je tako po prvi in drugi izdaji podjetniških obveznic leta 2014 in 2015 v višini 43 in 51 milijonov evrov ter petkratni izdaji komercialnih zapisov od leta 2015 do leta 2018 v skupni višini 125 milijonov evrov vnovič uspešno nastopila na kapitalskem trgu in skupaj zbrala več kot 259 milijonov evrov virov financiranja. S tem se uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu.

»Izdaja obveznic je nov korak v razvoju družbe SIJ d.d. kot javne delniške družbe. Že tretja uspešna izdaja obveznic kaže na močno zaupanje vodilnih slovenskih vlagateljev v stabilnost našega poslovnega modela proizvajalca jekel za nišne jeklarske trge, našo strategijo razvoja do leta 2025 in finančno kondicijo skupine,« je ob zaključku izdaje poudaril Igor Malevanov, član uprave SIJ d.d. za področje financ.

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje obveznic je izvajala NLB d.d. Obveznice so bile tako ponujene predvsem dobro poučenim vlagateljem, pri čemer se je za investicijo odločilo 48 vpisnikov. Izdajatelj bo po izdaji obveznic v KDD izdelal prospekt ter po tem, ko bo prospekt potrdila ATVP, uvrstil obveznice na organizirani trg Ljubljanske borze.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem in Koroškem.

Po nerevidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v prvem polletju leta 2019 ustvarila 417,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega 84,4 odstotka na tujih trgih. Doseženi EBITDA je 38 milijonov evrov, EBITDA marža pa 9,1 odstotka. Skupina SIJ je v prvem polletju 2019 ustvarila 81,2 milijona evrov čistega dobička.

Dodatne informacije:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si