Prvo SIBOOST tehnično izobraževanje v SIJ Metalu Ravne

V SIJ Metalu Ravne smo pretekli teden uspešno izvedli prvo SIBOOST tehnično izobraževanje.
Novo pridobljeno znanje, pri čemer smo se osredotočili predvsem na blagovno znamko SITHERM, bo uporabno pri našem vsakodnevnem delu.
Največ pozornosti smo namenili lastno razvitim blagovnim znamkam SITHERM S361R, SITHERM S360R and SITHERM S350R.

Hvala vsem udeležencem. Vi ste zdaj naši ambasadorji blagovne znamke SITHERM!