NOVA LINIJA BO IZPOLNJEVALA POVEČANE POTREBE KUPCEV

NOVA LINIJA BO IZPOLNJEVALA POVEČANE POTREBE KUPCEV

Ravne na Koroškem, četrtek, 12. april 2018 – V valjarni SIJ Metala Ravne so danes zagnali štiri milijone evrov vredno linijo za toplotno obdelavo jekla. Z najpomembnejšim delom naložbe – 2,8 milijona evrov vredno kontinuirno žarilno pečjo – bodo odslej ravenski jeklarji lahko za več kot deset odstotkov povečali proizvodnjo jeklenih izdelkov – predvsem orodnih jekel in tako sprostili zmogljivosti za proizvodnjo specialnih jekel, po katerih povprašujejo že znani najzahtevnejši kupci iz energetskega in naftno-plinskega sektorja.

V valjarni SIJ Metala Ravne, Skupina SIJ, so danes slavnostno zagnali linijo za toplotno obdelavo jekla. Najpomembnejši del štiri milijone evrov vredne naložbe je 2,8 milijona evrov vredna kontinuirna žarilna peč z zaščitno atmosfero priznanega proizvajalca Ebner. Pomemben partner v projektu je bila tudi sestrska družba SIJ Ravne Systems, kjer so izdelali učinkovit, varen in ergonomičen transportni sistem za nalaganje in razlaganje materiala.

Glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik je izrazil zadovoljstvo s priložnosti za nadaljnji razvoj in napredek družbe, ki jih prinaša uspešno zaključena naložba: »Nova kontinuirna peč Ebner omogoča povečanje količine izdelkov v valjarni profilov za več kot deset odstotkov letno oziroma povečanje celotne količinske prodaje za pet odstotkov. S povečanimi zmogljivostmi bomo odslej v SIJ Metalu Ravne lahko zadovoljili dodatna povpraševanja po specialnih jeklih, po katerih povprašujejo že znani najzahtevnejši kupci iz energetskega in naftno-plinskega sektorja.«

Nova kontinuirna peč Ebner v valjarni profilov je energetsko učinkovita in okolju prijazna ter omogoča toplotno obdelavo jekel, s katero bodo dosegali specifične mehanske lastnosti in mikrostrukturo jekel. Z novo pečjo bodo v SIJ Metalu Ravne lahko povečali letno proizvodnjo in tako zadovoljili potrebe po dodatnih količinah, ki so se pojavile po uvedbi bolj dobičkonosnega proizvodnega miksa.


»V Skupini SIJ svojo uspešnost gradimo na specializaciji, zahtevnih izdelkih z visoko dodano vrednostjo, finalizaciji izdelkov in sinergijah med družbami znotraj skupine. Od vstopa strateških lastnikov leta 2007 smo za razvoj in posodobitev tehnologije namenili skoraj 600 milijonov evrov,« je poudaril član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka.

Častni gost, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, je izpostavil, da je tehnologija temelj predelovalnih dejavnosti. »V SIJ Metalu Ravne ste na pravi poti, saj so nove naložbe zagotovilo tehnološke konkurenčnosti podjetij, ki delujete na mednarodnih trgih.« Minister je družbi tudi čestital ob uspešno izvedenem naložbenem ciklu in ji zaželel vse dobro do bližajoče se 400-letnice železarstva na Koroškem.

Z naložbo v kontinuirno peč Ebner so v SIJ Metalu Ravne zaokrožili 180 milijonov evrov vreden desetletni naložbeni cikel v proizvodno opremo, s katerim so posodobili jeklarno, kovačnico težkih odkovkov in valjarno. V naslednjem naložbenem ciklu do leta 2028 se bodo osredotočili na razvoj in proizvodnjo specialnih jekel, kot so super čista jekla in super zlitine. S tem sledijo svoji strateški usmeritvi, da ohranijo položaj tretjega največjega proizvajalca orodnih jekel v EU in hkrati dosegajo rast na področju specialnih jekel, namenjenih najzahtevnejšim kupcem na nišnih jeklarskih trgih.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj). Obe dejavnosti skupaj sta v letu 2017 ustvarili prihodke od prodaje v višini 1,012 milijarde evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 103,8 milijona evrov in čisti dobiček v višini 17,6 milijona evrov. Obe dejavnosti sta v letu 2017 večino prihodkov ustvarili na tujih trgih. Vrednost izvoza je znašala 821,5 milijona evrov oz. 81,1 odstotka vseh prihodkov od prodaje.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si