NOV PROJEKT IZKORIŠČANJA ODVEČNE TOPLOTE V SIJ METALU RAVNE


Sporočilo za javnost


NOV PROJEKT IZKORIŠČANJA ODVEČNE TOPLOTE V SIJ METALU RAVNE


Ljubljana, sreda, 18. april 2018 – SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ je skupaj z Institutom Jožef Stefan v sklopu programa HORIZON 2020 in skupaj s partnerji iz tujine pridobil sredstva za inovativni projekt ponovne uporabe odvečne toplote, ki nastane med proizvodnjo jekla. Namen projekta ETEKINA, je v okviru demonstracijskega projekta potrditi učinkovitost izrabe odpadne toplote z inovativno tehnologijo toplotnega izmenjevalnika v obliki toplotnih cevi v energetsko intenzivni industriji z doseganjem najmanj 40-odstotnega izkoristka odvečne toplote.


Del odvečne toplote, ki nastane pri proizvodnji jekla, natančneje v dimnih plinih peči Allino v SIJ Metalu Ravne, bo v prihodnje uporabljen za predgrevanje zraka v peči Allino in tudi za ogrevanje SIJ Metala Ravne. Ravenski jeklar iz Skupine SIJ je namreč zagnal projekt, s katerim nadaljuje izrabo odvečne oziroma tehnološke toplote, ki nastane v procesih proizvodnje vrhunskih jekel. Skupaj z Institutom Jožef Stefan – Centrom za energetsko učinkovitost (IJS – CEU) bo v okviru štiriletnega mednarodnega pilotskega projekta ETEKINA (heat pipE TECHnologies for INdustrial Applications) vzpostavil inovativno tehnologijo toplotnih cevi, s katero bodo zasledovali zelo visok cilj ponovne uporabe odvečne toplote, in sicer več kot 40 odstotkov.

SIJ Metal Ravne in IJS sta skupaj s partnerji iz tujine za projekt pridobila sredstva s prepričljivo kandidaturo na razpisu inovacijsko-raziskovalnega programa Evropske unije Horizon 2020 – največjem evropskem programu za spodbujanje inovativnosti. Ta je prepoznal potencial vseh partnerjev in projekt uvrstil v pomemben, več kot pet milijonov evrov vreden raziskovalni projekt ETEKINA. V njem tesno sodeluje deset podjetij in inštitutov iz vse Evrope, ki so združili znanje in izkušnje s ciljem prebojnega izboljšanja energetske učinkovitosti v energetsko intenzivnih proizvodnjah. V okviru projekta ETEKINA bodo izdelali tri prototipe in jih preizkusili v treh različnih proizvodnih obratih v sektorjih jekla (Slovenija), aluminija (Španija) in keramike (Italija). Rešitev, ki jo bodo pilotsko uvedli, temelji na tehnologiji toplotnega izmenjevalca z uporabo toplotnih cevi za termično regeneracijo.

»V pilotskem projektu bomo v SIJ Metalu Ravne kot odvečni vir toplote izrabili energijo izpustnih dimnih plinov iz peči Allino (peči za ogrevanje gredic). Sedaj dimni plini s temperaturo 450 °C prosto prehajajo v ozračje. S prenosnikom iz toplotnih cevi bomo dimnim plinom odvzeli del energije ter jo uporabili za dogrevanje svežega zraka v samo peč ter za ogrevanje tople vode, ki bo nadalje namenjena za ogrevanje SIJ Metala Ravne,« je pojasnil Kristijan Plesnik, odgovoren za energetiko v SIJ Metalu Ravne.

"Glavni cilj projekta je potrditi tehnologijo toplotnih cevi za izrabo odpadne toplote v energijsko intenzivnem sektorju kot tudi povezati in utrditi sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami, v našem primeru z Institutom Jožef Stefan, ter ne nazadnje pridobiti izkušnje in navezati dobre mednarodne odnose s tujimi podjetji. Če se bo tehnologija izkazala za uporabno, se lahko nadejamo njene uporabe še na kar nekaj primerih – ne samo v SIJ Metalu Ravne, ampak tudi v SIJ Acroniju,« je povedal Samo Lečnik, vodja energetike v Skupini SIJ.

Enote toplotnega izmenjevalnika v obliki toplotnih cevi bodo razvili strokovnjaki z angleške univerze Brunel University London. Na nedavnem obisku je njihov strokovnjak in koordinator projekta prof. Hussam Jouhara obiskal SIJ Metal Ravne in bil zadovoljen z dosedanjimi prizadevanji obeh partnerjev: »Ocenjujem, da sta SIJ Metal Ravne in IJS dobro izvedla vse potrebne zahtevne priprave za nadaljnjo uspešno izvedbo projekta. Skupaj smo določili tudi optimalno lokacijo za postavitev naprave za izkoriščanje kar 40 odstotkov odvečne toplote z inovativnim toplotnim izmenjevalnikom v obliki toplotnih cevi.«

»Sodelovanje med IJS – CEU in podjetjem SIJ Metal Ravne pri projektu ETEKINA je dober zgled povezovanja znanosti in industrije ter prenosa znanja in inovacij za izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji. Uspešna izvedba projekta ETEKINA in postavitev pilotske naprave za izkoriščanje odvečne toplote v SIJ Metalu Ravne pomeni konkretni tehnološki in izvedbeni okvir za nove inovativne projekte izkoriščanja odvečne toplote v energetsko intenzivnih gospodarskih panogah. S tovrstnimi projekti lahko v veliki meri prispevamo k znižanju stroškov energije in emisij toplogrednih plinov v Sloveniji,« je mnenja dr. Fouad Al-Mansour, vodja raziskovalne skupine in nosilec projekta na IJS – CEU.

V SIJ Metalu Ravne, Skupina SIJ, sicer že nekaj časa skrbijo za ponovno koristno rabo odvečne toplotne energije: v letu 2017 so lokalnemu dobavitelju energije predali že tretjino vse potrebne toplote za ogrevanje Raven na Koroškem, del te energije pa kot donacija Skupine SIJ ogreva tudi bazene Športnega centra Ravne na Koroškem.
                                                                                                                                                                                                      ---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj). Obe dejavnosti skupaj sta v letu 2017 ustvarili prihodke od prodaje v višini 1,012 milijarde evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 103,8 milijona evrov in čisti dobiček v višini 15 milijonov evrov. Obe dejavnosti sta v letu 2017 večino prihodkov ustvarili na tujih trgih. Vrednost izvoza je znašala 821,5 milijona evrov oziroma 81,1 odstotka vseh prihodkov od prodaje.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si

allino pec furnace etekina foto dobran laznik 6