Inovaciji Skupine SIJ kandidirata za najboljšo slovensko inovacijo

Ljubljana, ponedeljek, 12. junija 2017 – Skupina SIJ je na razpisu za najboljše inovacije v okviru Območnih zbornic GZS za Gorenjsko in Koroško prejela kar 4 priznanja – SIJ Acroni je prejel zlato priznanje, SIJ Metal Ravne pa zlato, srebrno in bronasto. Zlati regijski inovaciji sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje na nacionalni ravni.

Skupina SIJ je v začetku junija na razglasitvi GZS (Gospodarske zbornice Slovenije) – Območnih zbornic za Gorenjsko in Koroško, dokazala, da je inovativnost v Skupini SIJ na zelo visoki ravni in predstavlja temelj razvoja ter zagotavlja nadaljnjo rast in konkurenčnost Skupine SIJ.

Zlato priznanje je prejela SIJ Acronijeva inovacija »Poletimo z jeklom SINOXX 4542 - razvoj procesne poti izločevalno utrjenega nerjavnega jekla lastne blagovne znamke SINOXX 4542«.
»Z nagrajeno inovacijo smo v SIJ Acroni postavili temelj za vpeljavo nove skupine nerjavnih vrst jekel v proizvodni asortima podjetja SIJ Acroni. Poleg avstenitnih, feritnih, dupleksnih in martenzitnih nerjavnih jekel, bomo odslej proizvajali tudi izločevalno utrjena nerjavna jekla, ki so namenjena za uporabo v tehnološko in korozijsko zahtevnih aplikacijah,« je povedal vodja nagrajene raziskovalne ekipe dr. Boštjan Bradaškja, SIJ Acroni in RCJ (Razvojni center Jesenice), ki v nagradi vidi tudi širšo potrditev pravilne razvojne usmeritve SIJ Acronija, pri čemer raziskovalci tesno sodelujejo z najožjo vodstveno ekipo. Na delo in rezultate razvojne ekipe je zelo ponosen tudi glavni direktor SIJ Acronija, Slavko Kanalec, ki na podlagi številnih priznanj za SIJ Acronijevo inovativnost prejetih v zadnjih letih poudarja: »Očitno imamo razvoj in napredek zapisan v genih, kar se še posebej jasno odraža skozi naša nenehna prizadevanja za optimizacijo proizvodnih procesov in uvajanje novih nišnih produktov, s katerimi osvajamo tudi nove trge.«

Kar tri priznanja za svojo izredno inovativnost – zlato, srebrno in bronasto – je prejel SIJ Metal Ravne in Borut Urnaut, izvršni direktor razvoja in kontrole v SIJ Metal Ravne, to utemeljuje: »V SIJ Metalu Ravne imamo močno razvojno službo in naš prioritetni cilj je osvojiti čim več novih izdelkov, ki jih lahko uspešno prodajamo na trgu.«
Bronasta je postala inovacija SIJ Metala Ravne »Rekonstrukcija delovnih vrat na UHP (Ultra High Power) peči«, s katero so izboljšali originalno rešitev dobavitelja. Srebro si je prislužila inovacija »Visokotrdnostna deformacijsko utrjena specialna jekla« za izboljšanje lastnosti jekel. Najvišje zlato priznanje pa je prejela inovacija »Nova generacija jekel za delo v vročem«. Andrej Vrečič, vodja nagrajenega inovacijskega tima, poudarja, da so v SIJ Metalu Ravne uspeli razviti produkt, ki predstavlja novo smer razvoja: »Novo jeklo za delo v vročem, ki smo ga poimenovali SITHERM S360 R spada med orodna jekla. Jeklo kljub izredno povišanim temperaturam ohranja svoje uporabne lastnosti bolje kot podobna primerljiva jekla, kar mu omogočajo visoka čistost, fina mikrostruktura, homogenost in sposobnost popuščanja«.
»V SIJ Metalu Ravne je razvojna dinamika vsako leto višja in letno razvijemo preko 100 novih izdelkov in okoli 10 novih jekel«, je povedal Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne, ki to pripisuje združevanju specifičnih znanj in dolgoletnih izkušenj sodelavcev in dodaja: »S kombiniranjem sestave jekla in tehnologije nenehno izboljšujemo lastnosti naših izdelkov. Pri tem smo fleksibilni in hitro odzivni, saj le tako lahko sledimo zahtevam naših kupcev in presegamo konkurenco.«

Zlati regijski inovaciji sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje na nacionalni ravni.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, katere proizvodi zasedajo vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavljata dve poslovni področji – metalurška (osnovna dejavnost) in prehrambna dejavnost (prevzem Skupine Perutnina Ptuj), več kot 50 odvisnih družb v Evropi, ZDA in Aziji ter približno 7.200 zaposlenih.
V letu 2016 je Skupina SIJ zabeležila prihodke od prodaje v višini 842,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 127,1 milijona evrov in čisti dobiček v višini 51,3 milijona evrov.


Dodatne informacije:
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla
Anja Potočnik, korporativno komuniciranje
Telefon: +386 1 242 98 18
Mobitel: +386 51 693 184
E-naslov: denis.mancevic@sij.si