Družba SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ je podpisala pogodbo s podjetjem Ebner za dobavo nove kontinuirne peči v valjarni profilov

Družba Ebner, ki bo dobavila novo skoraj 2,8 milijona evrov vredno peč, je renomiran dobavitelj kontinuirnih peči, ki bo poskrbela tudi za 200.000 evrov vredno obnovo stare še vedno dobro delujoče peči, ki jo je dobavil SIJ Metalu Ravne že pred 20 leti. Skladno z iskanjem sinergij in izkoriščanjem lastnega znanja v Skupini SIJ, bo pomemben partner pri projektu tudi družba SIJ Ravne Systems, ki bo dobavila nekatere dele glavne tehnološke opreme.

Družba SIJ Metal Ravne v zadnjih letih posodablja proizvodni program – zmanjšuje proizvodnjo manj zahtevnih masovnih izdelkov in širi portfelj novih zahtevnejših jeklarskih izdelkov, predvsem orodnih in specialnih jekel, kar tudi krovna strategija Skupine SIJ, zato so potrebna nenehna vlaganja v razvoj in posodobitev tehnologije .

Naložba bo odpravila ozka grla, ki so zaradi spremembe proizvodnega miksa nastala v valjarni profilov in omogočila povečano proizvodnjo izdelkov za najzahtevnejše  kupce predvsem v energetski in naftno-plinski industriji, zato Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne poudarja: »Verjamemo, da bo nova peč po 16 mesecih dogovorjenih za dobavo in končni prevzem peči, takoj polno zasedena, saj imamo že danes veliko povpraševanj kupcev, katerim bomo lahko odslej v celoti ustregli. Za proizvodnjo približno 400 ton dodatnih valjanih izdelkov na mesec je predvideno tudi osem novih zaposlitev.«

»Skupina SIJ svojo uspešnost gradi na specializaciji, proizvajanju zahtevnih jeklarskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki so manj podvrženi konjunkturnim nihanjem, finalizaciji izdelkov in na sinergijah med svojimi družbami. V ta sklop sodi tudi omenjena naložba«, je povedal predsednik uprave Skupine SIJ Anton Chernykh in pojasnil, kakšni so pričakovani rezultati investicije v novo kontinuirno peč: »Izvedba celotnega projekta bo omogočila povečanje letne proizvodnje in prodaje valjanih izdelkov za 5.000 ton oziroma za približno 15 milijonov evrov, kar je približno 8-odstotno povečanje vrednosti prodaje SIJ Metal Ravne glede na leto 2015«.

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvem polletju 2016 zabeležila prihodke v višini 413,9 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 60,1 milijona evrov ter čisti poslovni izid v višini 24,6 milijona evrov. Skupina je s svojimi izdelki prisotna ne več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske izvoznike.

 

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si