Laboratorij za vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM)

Z vrstičnim elektronskim mikroskopom in energijsko disperzijskim spektrometrom EDS opravljamo naslednje storitve:

 • Rutinsko mikroskopijo masivnih in tankih vzorcev ter tankih filmov na substratih,
 • EDS mikroanalizo faz v mikrostrukturah in na prelomnih površinah,
 • EDS mikroanalizo faz v tankih vzorcih,
 • EDS mikroanalizo faz v večkomponentnih tankih filmih na substratih,
 • SEM in EDS analizo ekoloških vzorcev,
 • SEM in EDS analizo depozitov, krorozijskih produktov in prašnih materialov,
 • Kvantitativno analizo mikroskopskih slik,
 • SEM fraktografijo,
 • Kompletno analizo prelomnih površin (ugotovitev vzroka zloma),
 • Naparevanje vzorcev z Au, Ag, Pb in Cu,
 • Razrez trdih materialov z diamantno rezilko (do spodnje debeline 0.5 mm),
 • Izdelava replik na vzorcih in izdelanih strojnih komponentah,
 • Izdelava metalografskih obrusov na velikih komponentah in ocena mikrostrukture,
 • Izdelava metalografskih obrusov neželeznih materialov (Pb, keramika, krbidne trdine, diamantni delci v kovinskem vezivu),
 • Svetovanje v proizvodnji (angl. product problem solving),
 • Svetovanje pri projektiranju novih laboratorijev.