Laboratorij za dilatometrijo

Z dilatometrom določamo:

  • Premenske točke v jeklih (Ac, Ar, Ms, Mf , Bs),
  • Izdelujemo kontinuirne CCT diagrame,
  • Izdelujemo izotermne TTT diagrame,
  • Merimo linearne razteznostne koeficiente,
  • Določamo dimenenzijske spremembe zaradi strukturnih sprememb pri toplotni obdelavi,
  • Določujemo efekte popuščanja.