Sitherm

sitherm logo

Procesi pri povišani temperaturi predstavljajo dodatne obremenitve za orodja in odločilno vplivajo na življenjsko dobo. Primerno izbrana jekla skupine SITERM in njihova sposobnost, da prenesejo vse specifične obratovalne obremenitve omogočajo, da izkoristimo potencial jekel.

 

Pazljivo izbran vložni material za izdelavo jekla, natančno in ponovljivo vodenje proizvodnih procesov izdelave ter primerna toplotna obdelava zagotavljajo jeklom skupine SITHERM visoko stopnjo homogenosti.

Glavne značilnosti naših orodnih jekel za delo v vročem, znamke SITHERM:

  • Visoke odpornost na temperaturne šoke in termično utrujanje
  • Visoke mehanske lastnosti v vročem
  • Dobra toplotna prevodnost
  • Visoka odpornost proti obrabi v vročem
  • Sposobnost poliranja
  • Možnost nitriranja delovne površine
  • Ponovljivo obnašanje orodij v uporabi
  • Dobra obdelovalnost v mehko žarjenem dobavnem stanju

Zgoraj naštete značilnosti omogočajo doseganje visokih in nadpovprečnih življenjskih dob orodij.

Toplotna obdelava

Jekla znamke SITHERM so primerna za kaljenje v polimeru, olju in z vakuumsko tehnologijo kaljenja. Jekla dobavljamo z Ekstra Fino Strukturo – EFS ali pretaljena pod žlindro – EPŽ.


Seznam jekel

 SITHERM grades 


Podrobne informacije o SITHERM jeklih na SIJ STEEL SELECTOR

 

 sij edge

SIJ steel selector na voljo tudi kot APLIKACIJA


OGLEJTE SI SITHERM VIDEO IN APLIKACIJE:

Marketing

Katalogi izdelkov

SITHERM — pdf (8.2 MB)