Laboratorij za korozijo

Korozijski preizkusi spadajo v redno kontrolo kvalitete naših jekel. Uporabljamo preizkus v hladnem (pri 20°C) in preizkus v vročem (nad 20°C). Kot reagente uporabljamo kisline, baze in soli. Opravljamo naslednje preiskave korozijske odpornosti jekel:

  • Preizkušanje nerjavnih jekel na obstojnost proti interkristalni koroziji po ASTM A-262,
  • Preizkušanje jekel na obstojnost proti interkristalni koroziji po DIN 50914,
  • Korozijski preizkus po ICK 01-89.