Aktualni projekti

V programu MARTINA razvijamo novo orodno jeklo za delo v vročem z izboljšano toplotno prevodnostjo

SIJ Metal Ravne je skupaj s 15 drugimi slovenskimi podjetji in ustanovami vključen v triletni program MARTINA (MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije). Osrednji cilj programa je skozi celovit multidisciplinarni pristop raziskati možnosti razvoja novih naprednih več funkcionalnih materialov in tehnologij za nove zahtevne aplikacije.

Razvojni cilj SIJ Metala Ravne je novo nestandardno globalno konkurenčno orodno jeklo za delo v vročem, ki bo ob visoki žilavosti in hkratni visoki obrabni obstojnosti imelo tudi visoko toplotno prevodnost. Ta kombinacija je izziv, saj se naštete lastnosti v veliki meri medsebojno izključujejo.

S tem želimo doseči podaljšanje življenjske dobe orodij za tlačno litje, utopno kovanje in vroče oblikovanje. Jeklo mora biti odpornejše na termično utrujanje, omogočati mora intenzivnejše hlajenje orodij, s tem pa tudi izdelavo vedno večjih orodij z vse zahtevnejšimi oblikami gravur. Pri jeklu moramo zato doseči visoko homogenost in čistost.

Trenutno smo v fazi izdelave laboratorijskih šarž in osnovnih preiskav jekel, v nadaljevanju pa bomo v laboratorijskih pogojih simulirali in izvedli vrsto preizkusov za zagotovitev vseh potrebnih informacij za izdelavo prototipov novega orodnega jekla v proizvodnji.

Več o projektu MARTINA najdete na spletni strani http://www.martina-eu.net.