Strateške usmeritve

Strateške usmeritve podjetja temeljijo na kakovosti storitev, varnosti zaposlenih, družbeni odgovornosti za okolje in strateškem vodenju.


Naša osrednja strateška usmeritev je celovito obvladovanje kakovosti (TQM), v katero je vključen tudi sistem upravljanja z okoljem. Naš glavni cilj je biti uspešno podjetje s tankočutnim odnosom do okolja, kjer delujemo. To potrjuje tudi certifikat, ki smo ga pridobili po standardu EN ISO 14000.

Sodobno opremljeni kemijski, mehanski in metalografski laboratoriji, strokovno usposobljen kader in dolgoletne izkušnje nam omogočajo uresničevanje zastavljene politike kakovosti, ki temelji na preseganju standarda EN ISO 9001.

Zaposleni so osnovna celica podjetja in hkrati njegova največja vrednota. Zagotavljanje varnih delovnih razmer je ena od osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih. Zaradi tega vključujemo sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 v osrednjo strateško opredelitev Metala Ravne.