Raziskave in razvoj

Inovativnost je naša filozofija

Izdelujemo in razvijamo jekla za prihodnost. Orodna in specialna jekla bodo tudi v prihodnje igrala pomembno vlogo v svetu. Naši strokovnjaki razvijajo nova inovativna jekla, ki izkazujejo izjemne mehanske in ostale lastnosti. Ta jekla tudi testiramo v naših laboratorijih. Nekatera izmed njih so že na tržišču. Razvoj in raziskave so del tradicije podjetja Metal Ravne in predstavljajo eno izmed naših strateških področij. Imamo tudi intenzivno sodelavo z univerzami pri razvoju novih jekel. Seveda so pa naše glavne aktivnosti na področju izdelave jekel, litju in vroči ter hladni plastični predelavi jekel.

Imamo številne testne laboratorije za preiskave naših jekel.

Laboratoriji so certificirani s strani ustreznih institucij. Laboratoriji so odgovorni za preiskave in testiranje jekel iz naše proizvodnje.


1. Laboratorijska kalilnica

2. Mehanski laboratorij

3. Metalografski laboratorij

4. Laboratorij za korozijo

5. Laboratorij za rentgensko strukturno analizo 

6. Laboratorij za dilatometrijo

7. Laboratorij za vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM)

8. Laboratorij za kemijo

Častitljivo tradicijo, s katero se ponašamo, lahko ohranjamo in nadgrajujemo le z dinamičnim razvojem.