Siqual

siqual logo

Blagovne znamke SIQUAL združuje širok okvir izdelkov iz štirih skupin jekel:

  • Nelegirana konstrukcijska jekla
  • Jekla odporna proti atmosferski koroziji
  • Jekla za poboljšanje in vzmeti
  • Jekla za tlačne posode


Nelegirana konstrukcijska jekla

Nelegirana konstrukcijska jekla, ki so združena v blagovni znamki SIQUAL so ovrednotena z minimalno napetostjo tečenja in žilavostjo pri določeni temperaturi. Odlikuje jih visoka trdnost ter dober raztezek. Obenem imajo dobro sposobnost oblikovanja in varivost. Uporabljajo se za izdelavo različnih konstrukcij, strojnih delov, mostov in delov kmetijske mehanizacije.

Jekla odporna proti atmosferski koroziji

V primerjavi z nelegiranimi jekli ima ta skupina jekel znotraj blagovne znamke SIQUAL povečano odpornost proti atmosferski koroziji. Pod različnimi vremenskimi vplivi se na površini jekel odpornih proti atmosferski koroziji tvori zaščitna oksidna plast, ki postaja z leti vse bolj stabilna. Legirana so z bakrom, kromom, nikljem in fosforjem, ki v obliki železovih oksidov tvorijo zaščitno površinsko plast. Odpornost konstrukcije proti atmosferski koroziji je odvisna od okolja v katerem je konstrukcija postavljena, seveda pa tudi od same izvedbe konstrukcije. Uporabljajo se za različne vrste konstrukcij, mostov, ograj, skulptur in strešnikov.

Jekla za poboljšanje in vzmeti

Jekla za poboljšanje in vzmeti znamke SIQUAL so namenjena izdelkom, za katere se pričakuje hkrati visoka trdnost in dobra žilavost. Uporabljajo za dele, kjer je zahteva stabilna odpornost proti vibracijam. Glavna odlika te skupine jekel je, da se v poboljšanem stanju po obremenitvi povrnejo v prvotno obliko.

Jekla za tlačne posode

Jeka za tlačne posode blagovne znamke SIQUAL delimo po uporabnosti:

  • Jekla, ki ohranjajo visoko trdnost tudi pri delovanju pri povišanih temperaturah.

Ta jekla se zaradi dobre toplotne prevodnosti in dobre odpornosti proti koroziji, uporabljajo za: cevovode, kotle in dele peči v petrokemijski industriji, rafinerijah, za prirobnice in toplotne izmenjevalce. Po kemijski sestavi se ta jekla lahko uporabljajo do temperature 600 °C.

  • Jekla za uporabo pri zelo nizkih temperaturah - jekla za kriogeno uporabo

Namenjena so za uporabo do -195 °C in se uporabljajo predvsem za transportiranje in shranjevanje utekočinjenih plinov.


Podrobne informacije o SIQUAL jeklih na SIJ STEEL SELECTOR

 

 sij edge

SIJ steel selector na voljo tudi kot APLIKACIJA


Oglejte si SIQUAL galerijo

CONTACT US FOR MORE INFORMATIONS

MARKETING