Sihard

sihard logo

Preoblikovanje, odrezovanje kovin, lesa, plastike in drugih materialov ter precizno vodenje orodij so glavna področja uporabe jekel skupine SIHARD. Za vse specialne postopke uporabe izdelujemo jekla, ki omogočajo visoko produktivnost in dolgo življenjsko dobo.

 

Širok razpon orodnih jekel od nizko legiranih, za lažje pogoje uporabe do visoko legiranih standardnih in specialno razvitih jekel skupine SIHARD za najzahtevnejšo uporabo, omogoča, da na enem mestu združimo znanje in izkušnje z vseh področij. Jekla z znanim poreklom izvora, visoko obrabna obstojnostjo, ki jo zagotavlja naš proizvodni proces, omogočajo doseganje in preseganje pričakovanj kupcev in uporabnikov naših jekel skupine SIHARD.

Glavne značilnosti naših orodnih jekel za delo v hladnem znamke SIHARD

  • Visoka tlačna trdnost
  • Dimenzijska stabilnost
  • Visoka izoptropija
  • Odpornost proti nastajanju razpok
  • Dobra kaljivost
  • Ponovljiva mehanska obdelava v dobavnem stanju
  • Ponovljivo obnašanje orodij v uporabi

Toplotna obdelava

Toplotno obdelavo izvajamo na zraku, olju, vakuumsko tehnologijo kaljenja. Izbira toplotne obdelave je odvisna od kompleksnosti orodja in izbiri jekla znamke SIHARD.


Seznam jekel

 SIHARD grades 


Podrobne informacije o SIHARD jeklih na SIJ STEEL SELECTOR

 

 sij edge

SIJ steel selector na voljo tudi kot APLIKACIJA


Oglejte si SIHARD galerijo

Marketing

Katalogi izdelkov

SIHARD — pdf (8.2 MB)