Odprta delovna mesta

Podjetje SIJ Metal Ranve razpisuje naslednja delovna mesta:

1. ELEKTRIKAR (m/ž)

za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja
(dvomesečno poskusno delo)

v programu: VZDRŽEVANJE- ELEKTROVZDRŽEVANJE

VAŠE GLAVNE NALOGE BODO:

• neposredno vzdrževanje strojev in naprav ter nizko napetostnih in srednje napetostnih elektro instalacij in opreme v SIJ Metal Ravne;
• izvaja preventivno in tekoče vzdrževanje s poudarkom na zmanjšanju zastojev in kvaliteti opravljenih del;
• nadzor posameznih električnih veličin na merilnih in zaščitnih napravah;
• tvorno sodelovanje pri montaži, priklopih in zagonih novih naprav, s poudarkom na usposabljanju za kasnejše boljše vzdrževanje in osvajanje novih znanj ;
• sodeluje in prispeva predloge za izboljšave pri rekonstrukcijah in generalnih popravilih;
• izvajanje vseh del pri remontih in velikih popravilih po navodilih nadrejenega s poudarkom na samoiniciativi;
• iz opažanj obvešča nadrejenega na zadovoljivost stanja stikalne in elektro opreme, ipd…

Vsa dela se izvajajo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu s predpisi protipožarnega varstva in reda.

OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

• zaključen srednješolski poklicni program ali srednješolski program elektro smeri;
• 6 mesecev delovnih izkušenj (prednost bodo imeli kandidati z več ustreznimi delovnimi izkušnjami);
• zdravstvena zmožnost za opravljanje dela brez omejitev;
• odgovornost, natančnost in zanesljivost.

Prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite do nedelje, 17.12.2017 na naslov:
• na e-mail: zaposlitev@metalravne.com ali mirjana.okrogelnik@metalravne.com
• na naslov: SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali
• se oglasite osebno v službo Kadri na razgovor.

Tel. za dodatne informacije: 870 71 44.


2. KONTROLOR (m/ž) v oddelku KONTROLA KAKOVOSTI


Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• kontrola dimenzije, oblike in površine,
• kontrola trdot polizdelkov in izdelkov,
• kontrola na kontrolni liniji
• kontrola na zamenjavo materialov
• zarisovanje vzorcev za končno kontrolo polizdelkov in izdelkov,
• UZ kontrola polizdelkov in izdelkov – certifikacija po DIN EN 473, Level I,
• vizualna kontrola – certifikacija po EN-VT1,
• vnašanje rezultatov preiskav in kontrol v delovno dokumentacijo,
• izpolnjevanje protokolov vseh zahtevanih meritev,
• izločitev in ustrezna označitev neskladnih proizvodov.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• zaključen najmanj 4-letni srednješolski program: metalurški tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik ali druge ustrezne smeri,
• 6 mesecev delovnih izkušenj,
• natančnost in zanesljivost,
• pripravljenost za nadaljnje izobraževanje (npr. tečaji za ultrazvočno merjenje in podobno).

Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela,
• strokovno usposabljanje in izobraževanje,
• možnost razvoja kariere in napredovanja.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, z 2 mesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja.
Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov zaposlitev@metalravne.com do vključno 17. 12. 2017.


3. STROJNI OBLIKOVALEC KOVIN I (m/ž) - 2 prosti delovni mesti
V KOVAŠKEM PROGRAMU – MEHANSKA OBDELAVA KOVAČNICE
za določen čas - 3 mesecev
(z dvomesečnim poskusnim delom)

VAŠE GLAVNE NALOGE BODO:
• obdelava kovanih izdelkov na različnih obdelovalnih strojih s struženjem luščenjem, rezkanjem, brušenjem, središčenjem, razrezom in ravnanjem, z avtokontrolo opravljenega dela;
• prevzem in obdelava kovanih izdelkov na različnih obdelovalnih strojih (struženje, luščenje, rezkanje, brušenje, središčenje, razrez);
• izvajanje meritev: kontrola dimenzije, površine in oblike;
• izpolnjevanje tehnološke - delovne dokumentacije (vpis meritev, evidentiranje dela, …);
• označevanje (signiranje) kovanih izdelkov v skladu s predpisom na delovni dokumentaciji;
• transportiranje kovanih izdelkov na zahtevana mesta z daljinsko vodenim, konzolnim ali mostnim žerjavom v skladu s predpisi/pravili varnega načina transportiranja;
• nadzor nad tehnično brezhibnostjo prenašalnih sredstev ter ukrepanje v primeru odkritih nepravilnosti;
• v skladu s planom proizvodnje optimalno razporeja delo na delovnih strojih in s tem zagotavlja optimalno zasedenost strojev;
• v skladu z navodili/predpisi sortira ostružke in druge odpadke;
• izvaja dosleden in kakovosten prevzem in predajo izmene;
• izvaja osnovno vzdrževanje strojev, delovnih naprav in orodij ter ukrepa v primeru odstopanj ali nepravilnosti; ipd..

Vsa dela se izvajajo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu s predpisi protipožarnega varstva in reda.

OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:
• zaključen srednješolski poklicni program ali srednješolski program – smeri: oblikovalec kovin, strojni tehnik ali drugi podobni poklici;
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj (prednost bodo imeli kandidati z več ustreznimi delovnimi izkušnjami na podobnih delih);
• zdravstvena zmožnost za opravljanje dela;
• pripravljenost opravljati delo v več izmenah;
• odgovornost, natančnost in zanesljivost, ipd..

Prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite do petka, 15.12.2017 na naslov:
- SIJ METAL RAVNE d.o.o., Kadri, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem (s pripisom: Strojni oblikovalec kovin I) ali
- na e-mail: zaposlitev@metalravne.com ali
- se oglasite osebno v službo Kadri na razgovor ali
- pokličete za informacije na telefon štev.: 02 870 71 55.


4. ČISTILEC METALURŠKIH IZDELKOV I (m/ž)
V KOVAŠKEM PROGRAMU
za določen čas - 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve
(z dvomesečnim poskusnim delom)


VAŠE GLAVNE NALOGE BODO:

• čiščenje kovanih izdelkov z brušenjem ali s plamenom (plamensko čiščenje);
• prevzem, kontrola naprav in materiala za čiščenje;
• čiščenje vročih odkovkov, med procesom kovanja, na rafami, na centromaskinu ali s plamenom;
• izvajanje čiščenja predkovanih in gotovo kovanih gredic;
• kontrola površine čiščenega materiala;
• premeščanje in transport materiala; delo z žerjavom, vodenim s tal;
• po potrebi vklaplja - izklaplja čistilno napravo
• kontrolira količino odbrusa v zvirnih sodih;
• vzdrževanje in čiščenje delovnih sredstev in delovnega mesta;
• evidentiranje dela; ipd..

Vsa dela se izvajajo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu s predpisi protipožarnega varstva in reda.

OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

• zaključen srednješolski poklicni program – smeri: metalurg, oblikovalec kovin ali drugi podobni poklici;
• najmanj 3 mesece delovnih izkušenj (prednost bodo imeli kandidati z več ustreznimi delovnimi izkušnjami na podobnih delih);
• zdravstvena zmožnost za opravljanje dela;
• pripravljenost opravljati delo v več izmenah;
• odgovornost, natančnost in zanesljivost.

Prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite do ponedeljka 18.12.2017 na naslov:
- SIJ METAL RAVNE d.o.o., Kadri, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
(s pripisom: Čistilec metalurških izdelkov I) ali
- na e-mail: zaposlitev@metalravne.com ali
- se oglasite osebno v službo Kadri na razgovor ali
- pokličete za informacije na telefon štev.: 02 870 71 55