Odprta delovna mesta

SIJ Metal Ravne zaposli: 

1. VALJAVEC I. (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

  • obračanje in uvajanje valjancev v kalibre na valjih valjavskih ogrodij glede na predpisan plan vtikov;
  • prestavljanje in nastavljanje valjarske armature;
  • sodelovanje pri vgradnji in izgradnji ogrodij;
  • poročanje o nepravilnostih in motnjah nadrejenemu;
  • izvajanje dela po predpisani tehnologiji;
  • ostala dela po navodilu nadrejenega.

Več o razpisu >>>


2. KLJUČAVNIČAR I - dve prosti delovni mesti

za določen čas 6 mesecev s poskusnim delom (z možnostjo podaljšanja)

v programu: VALJARSKI PROGRAM – DELAVNICA VALJEV IN ARMATUR


VAŠE GLAVNE NALOGE BODO:

• neposredno operativno vzdrževanje, montaža, demontaža in menjava valjarskih ogrodij na vseh progah valjarskega programa;
• priprava rezervnih delov za valjarske proge;
• opravljanje manj zahtevnih varilskih opravil;
• opravljanje dežurstva na področju valjarskih prog;
• menjava valjev na nekaterih ravnalnih strojih in menjava nožev in žag na rezalnih strojih;
• ostala dela po navodilu nadrejenega.

Vsa dela se izvajajo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu s predpisi protipožarnega varstva in reda.

OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

• zaključen srednješolski poklicni program – smeri: metalurg, mehatronik operater, oblikovalec kovin ali drugi podobni poklici;
• 6 mesecev delovnih izkušenj;
• zdravstvena zmožnost za opravljanje dela;
• pripravljenost opravljati delo v več izmenah;
• odgovornost, natančnost in zanesljivost.


Prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno nedelje, 25.06.2017 na naslov:
• na e-mail: zaposlitev@metalravne.com ali mirjana.okrogelnik@metalravne.com
• na naslov: SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali
• se oglasite osebno v službo Kadri na razgovor.

Tel. za dodatne informacije: 870 71 44

 


3. BRUSILEC II

za določen čas 3 mesecev (z možnostjo podaljšanja), s poskusnim delom


v programu: VALJARSKI PROGRAM – ČISTILNICA GREDIC

VAŠE GLAVNE NALOGE BODO:

• brušenje gredice po tehnoloških predpisih in predpisih za varno delo;
• pravilna izbira brusne plošče, ki je odvisna od vrste jekla in namena uporabe obdelovanca;
• skrb za pravilno nalaganje in vpenjanje gredic na stroj;
• označevanje gredic z internimi oznakami;
• sortiranje in ločevanje odbrusa po kvalitetnih skupinah;
• ločevanje neustreznih material in ustrezno označevanje;
• izpolnjevanje delovne dokumentacijo odprema materiala v naslednjo tehnološko fazo izdelave.

Vsa dela se izvajajo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu s predpisi protipožarnega varstva in reda.

OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

• zaključen srednješolski poklicni program – smeri: metalurg, mehatronik operater, oblikovalec kovin ali drugi podobni poklici;
• 3 mesece delovnih izkušenj (prednost bodo imeli kandidati/ke z več ustreznimi delovnimi izkušnjami);
• pripravljenost opravljati delo v več izmenah;
• odgovornost, natančnost in zanesljivost.

Prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno nedelje, 25.06.2017 na naslov:
• na e-mail: zaposlitev@metalravne.com ali mirjana.okrogelnik@metalravne.com
• na naslov: SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali
• se oglasite osebno v službo Kadri na razgovor.


Tel. za dodatne informacije: 870 71 44.


4. ELEKTRIKAR (m/ž)

za določen čas - šestih (6) mesecev, z možnostjo podaljšanja
(tromesečno poskusno delo)

v programu: VZDRŽEVANJE- ELEKTROVZDRŽEVANJE

VAŠE GLAVNE NALOGE BODO:

• neposredno vzdrževanje strojev in naprav ter nizko napetostnih in srednjenapetostnih elektro instalacij in opreme v SIJ Metal Ravne;
• izvaja preventivno in tekoče vzdrževanje s poudarkom na zmanjšanju zastojev in kvaliteti opravljenih del;
• nadzor posameznih električnih veličin na merilnih in zaščitnih napravah;
• tvorno sodelovanje pri montaži, priklopih in zagonih novih naprav, s poudarkom na usposabljanju za kasnejše boljše vzdrževanje in osvajanje novih znanj ;
• sodeluje in prispeva predloge za izboljšave pri rekonstrukcijah in generalnih popravilih;
• izvajanje vseh del pri remontih in velikih popravilih po navodilih nadrejenega s poudarkom na samoiniciativi;
• iz opažanj obvešča nadrejenega na zadovoljivost stanja stikalne in elektro opreme, ipd…

Vsa dela se izvajajo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu s predpisi protipožarnega varstva in reda.

OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

• zaključen srednješolski poklicni program ali srednješolski program elektro smeri;
• 6 mesecev delovnih izkušenj (prednost bodo imeli kandidati z več ustreznimi delovnimi izkušnjami);
• pripravljenost opravljati delo v več izmenah;
• zdravstvena zmožnost za opravljanje dela brez omejitev;
• odgovornost, natančnost in zanesljivost.

Prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno nedelje, 25.06.2017 na naslov:
• na e-mail: zaposlitev@metalravne.com ali mirjana.okrogelnik@metalravne.com
• na naslov: SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali
• se oglasite osebno v službo Kadri na razgovor.

Tel. za dodatne informacije: 870 71 44.

 


5. PULTIST III

za določen čas 6 mesecev s poskusnim delom

v programu: VALJARSKI PROGRAM – SREDNJA IN LAHKA PROGA

VAŠE GLAVNE NALOGE BODO:

• transport valjancev od valjavskega ogrodja do hladilne mize;
• ločevanje posameznih pozicij;
• odrezovanje prob za dimenzijsko kontrolo;
• pomoč pri prestavitvi valjarskih armatur in čiščenju profilnih prog;
• odprema valjancev na lahki progi.


Vsa dela se izvajajo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu s predpisi protipožarnega varstva in reda.


OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

• zaključen srednješolski poklicni program – smeri: metalurg, mehatronik operater, oblikovalec kovin ali drugi podobni poklici;
• 3 mesece delovnih izkušenj;
• pripravljenost opravljati delo v več izmenah;
• odgovornost, natančnost in zanesljivost.

Prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno nedelje, 25.06.2017 na naslov:
• na e-mail: zaposlitev@metalravne.com ali mirjana.okrogelnik@metalravne.com
• na naslov: SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali
• se oglasite osebno v službo Kadri na razgovor.

Tel. za dodatne informacije: 870 71 44

 


6. KLJUČAVNIČAR I (M/Ž)

za določen čas - šestih (6) mesecev, z možnostjo podaljšanja
(trimesečno poskusno delo)

v programu: VZDRŽEVANJE- STROJNO VZDRŽEVANJE, MAZANJE

VAŠE GLAVNE NALOGE BODO:

• Izvajanje mazanje strojev in naprav,
• izvajanje srednje zahtevnih ključavničarskih del,
• dnevna kontrola mazalnih sistemov,
• razvoz olj in maziv po obratih,
• oskrba priročnih skladišč z mazivi in absorbcijskimi sredstvi,
• izvajanje preventivnih pregledov,
• menjave olj po terminskih planih,
• priprava in kontrola obdelovalnih emulzij,
• vodenje evidence posegov na strojih,
• sodelovanje z vzdrževalci v obratih,
• vzdrževanje priročnih skladišč,
• zbiranje odpadnih olj,
• ostala dela po navodilu nadrejenega.

Vsa dela se izvajajo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu s predpisi protipožarnega varstva in reda.

OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

• zaključen srednješolski poklicni program strojne smeri;
• 6 mesecev delovnih izkušenj (prednost bodo imeli kandidati z več ustreznimi delovnimi izkušnjami);
• zdravstvena zmožnost za opravljanje dela brez omejitev;
• odgovornost, natančnost in zanesljivost.


Prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno nedelje, 25.06.2017 na naslov:
• na e-mail: zaposlitev@metalravne.com ali mirjana.okrogelnik@metalravne.com
• na naslov: SIJ METAL RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali
• se oglasite osebno v službo Kadri na razgovor.

Tel. za dodatne informacije: 870 71 44.